Start
About me
Research work profile
Publications
Projects completed
Research works ordered
Projects ongoing
Presentations
Engineering
My bridges
Phds supervised
MTE Conference
Dydaktyka
Contact
Find ...
Papers 2016
Wpisał: Lucjan Gucma   
14.10.2016.

1.      Gucma L., Bąk A., Sokołowska S., Hajduk J., Stochastic model of ship traffic congestion in waterways applied to determine the influence of Liquefied Petroleum Gas tanker introduction on ship traffic on the Świnoujście–Szczecin waterway. Scientific Journal of Maritime University of Szczecin No. 45 (117), 2016, pp. 69-74. Pdf

 

2.      Gucma L., Łazuga K., Bąk A., Putynowski G., The risk assessment method for liquefied gas terminals located in vicinity of waterways in respect of coexistence with passenger ship traffic. Pdf

 

3.      Gucma L., Bąk A., Sokołowska S., Stochastic model of ships traffic capacity and congestion - verification by real ships traffic data on Świnoujście – Szczecin waterway. Pdf

 

4.      Gucma L., Łazuga K., Bąk A., Putynowski G., The complex risk assessment method for dangerous cargo terminals situated near waterways. Proc. of MTE/ISIS Conference, Hamburg, 2016 Pdf

 

5.      Gucma L., Drwięga K., Gralak R., Metoda określania rezerwy na stały i dynamiczny przechył jednostek LNG podchodzących do portu zewnętrznego w Świnoujściu. Pdf

                                                                                                                                     

6.      Gucma L., Łazuga K., Model of optimal allocation of oil spill response resources. Model optymalnego rozmieszczania sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych. Pdf

 

7.      Gucma L., Bąk A., The risk of accidents during ships with dangerous cargo passage in ports in respect to failures of technical systems based on LPG maneuvering in Szczecin – Świnoujście. Ryzyko wypadku podczas przejścia jednostek z ładunkiem niebezpiecznym w portach w aspekcie awarii urządzeń technicznych na przykładnie jednostek LPG manewrujących w kompleksie portowym Szczecin – Świnoujście. Pdf

 

8.      Gucma L., Boć R., Przywarty M., Marcjan K., Optymalizacja tras jednostek przewożących ładunki niebezpieczne z uwzględnieniem ryzyka kolizji z jednostkami pasażerskimi. Pdf

 

9.      Gucma L., Boć R., Analysis of the traffic of chemical tankers in the Szczecin and Świnoujście seaports. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin No. 46(118) 2016, Szczecin, 2016, pp. 122-128. Pdf

 

10.   Gucma L., Przywarty M., Budzan T., Karwowski L., Vidmar P., Hribar U., Using maritime simulation systems to present complex information in maritime museums. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin No. 45(117), Szczecin, 2016, pp. 75-81. Pdf

 

11.   Gucma L., Bąk A., Simplified methods for the assessment of consequences of navigational accidents as the tool for development of port regulations: Liquefied Petroleum Gases ships in Świnoujście – Szczecin waterway taken as example. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin No. 46(118) 2016, Szczecin, 2016, pp. 134-140. Pdf

 

12.   Gucma L., Walus A., Bąk A., Innovative semielliptical seismic pattern improving line-change efficiency. Marine Geophysical Research, 2016. Download

 

13.    Gucma L., Łazuga K., Metody algorytmów genetycznych do rozwiazywania problemów optymalnej alokacji środków  do zwalczania rozlewów olejowych na przykładzie polskiej strefy Morza Bałtyckiego, Journal of KONBIN, ISBN 978-83-7814-490-8, 2016. Pdf

 

14.  Gucma L., Łazuga K., Method for estimating the risk of location of terminals of liquefied gas located near the busy waterways in terms of collisions with passing ships. Proc of the 9th International Science EXPLOSHIP’2016 Conference, Świnoujście, Poland, 2016. Pdf

 

15. Gucma L., Drwięga K., Gralak R., A method for reserve determination of the static and dynamic list of luquefied natural gas carriers and its application to the dynamic under keel clearance system in the outer port in Świnoujście, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin No. 47 (119), Szczecin, 2016, pp. 66-73. Pdf

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyrights Lucjan Gucma ©
Design www.bpiotrowski.com Bartosz Piotrowski