Start
About me
Research work profile
Publications
Projects completed
Research works ordered
Projects ongoing
Presentations
Engineering
My bridges
Phds supervised
MTE Conference
Dydaktyka
Contact
Find ...
Papers 2008
Wpisał: Lucjan Gucma   
28.09.2016.

1.      Gucma L., Schoeneich M., Determination of ship's underkeel water supply in the port of Ystad based on simulation research. Określanie zapasu wody pod stępką w porcie Ystad na podstawie badań symulacyjnych. Scientific Journals of Maritime University of Szczecin No. 13 (85), 2008, pp. 22-28. Pdf , Pdf_pl

 

2.      Gucma L., Przywarty M., Gralak R., Evaluation of failure probability of ships on the Baltic Sea by means of simulation model and statistical data. Szacowanie prawdopodobieństwa awarii statków na Południowym Bałtyku z wykorzystaniem modelu symulacyjnego i danych statystycznych. Journal of KONBiN No. 2(5),2008, ISSN 1895-8281. Pdf

 

3.      Gucma L., Exit of safety waterway navigational accident probability assessment model based on navigation cycles concept. Model prawdopodobieństwa wystąpienia awarii nawigacyjnej wyjścia statku poza bezpieczne granice toru wodnego bazujący na pojęciu cykli nawigacyjnych. Journal of KONBiN No. 1(4),2008, ISSN 2895-8281. Pdf

 

4.      Gucma L., Schoeneich M., Minimal depth in Ystad port for maximal expected ferries. Scientific Journal of Polish Naval Academy No. 175a, Gdynia, 2008. Pdf

 

5.      Gucma L., Jarząbek D., Przywarty M., Modelowanie symulacyjne bezpieczeństwa statków rybackich w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Scientific Journal of Polish Naval Academy No. 175a, Gdynia, 2007. Pdf

 

6.       Gucma L., Models and methods of ship-bridge collisions risk assessment. Proc of the 2nd Summer Safety & Reliability Seminars, Vol. 1, Gdańsk-Sopot, 2008. Pdf

 

7.      Gucma L., Schoeneich M., Monte Carlo method of ship's underkeel clearance evaluation for safety of ferry approaching to Ystad Port determination. Metoda Monte Carlo do określania rezerwy pod stępką dla zapewnienia bezpieczeństwa promów na podejściu do portu Ystad. Journal of KONBiN No. 5 (8), ISSN 1895-8281, 2008. Pdf

 

8.      Gucma L., Ships real time manoeuvring simulation methods for determination of shape and operational conditions of ports on the basis of Ystad port modernisation study. Proc. of the 11th International Conference on Transport Science, Portoroz, Slovenia, 2008. Pdf

 

9.      Gucma L., Perkovic M., Ferraro G., Harsch R., Vidmar P., Petelin S., Bulgarelli B., Suggestions derived from study of the und Adriyatik case. Proc. of the 16th International Symposium on Electronics in Traffic, Ljubljana, 2008. Pdf

 

10.   Gucma L., The method of ships' berth location with navigational risk consideration. Proc. of  the 9th ISAPSAM Conference, Hong Kong, 2008. Pdf

 

11.   Gucma L., Perkovic M., Przywarty M., Harsch R., The very real danger of environmental damage to the region of Trieste as well as the short and sensitive Slovene coast given expected traffic increase in the Gulf of Trieste. Proc. of the 16th International Symposium on Electronics in Traffic, Ljubljana, 2008. Pdf

 

12.   Gucma L., Schefs S., Towards the probabilistic model of ships speed on Świnoujście-Szczecin waterway. The Archives of Transport No. 4, Vol. 30, 2008. Pdf

 

13.   Gucma L., Ystad port modernisation study on the basis of real time manoeuvring simulation method. Opracowanie stadium modernizacji portu Ystad na podstawie symulacyjnych badań czasu rzeczywistego. Transport Problems No. 2, Vol. 2, 2008. Pdf

 

14.   Gucma L., Schoeneich M., Jachowski J., CFD ship squat determination method validation by GPS-RTK measurements. Weryfikacja określania osiadania promu Jan Śniadecki metodą CFD na podstawie eksperymentu rzeczywistego GPS –RTK. Annual of Navigation No. 13/2008, 2008. Pdf , Pdf_pl

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyrights Lucjan Gucma ©
Design www.bpiotrowski.com Bartosz Piotrowski