Start
About me
Research work profile
Publications
Projects completed
Research works ordered
Projects ongoing
Presentations
Engineering
My bridges
Phds supervised
MTE Conference
Dydaktyka
Contact
Find ...
Papers 2006
28.09.2016.

1.     Gucma L., Monte Carlo method for bridge safety assessments with respect to ship collisions. The Archives of Transport, Vol. 17, 2006, pp. 85-94 Pdf

 

2.     Gucma L., Quy N.M., Vrijling J.K., van Gelder P.H.A.J.M., Groenveld R., On the statistical analysis and probabilistic modeling of ship maneuvering results for waterway design. Proc. of the 3rd  International Congress on Maritime Transport, Barcelona, 2006. pp. 189-198 Pdf

 

3.     Gucma L., Modele probabilistyczne do oceny bezpieczeństwa statków na akwenach ograniczonych oparte na splotach rozkładów jednostajnego i normalnego. Proc. of the 5th International Scientific Explo-Ship Conference, Świnoujście, Scientific Journals of Maritime University of Szczecin nr 11(83),  Szczecin, 2006, pp. 83-92. Pdf

 

4.     Gucma L., Probabilistic models for ship safety assessment in restricted areas based on uniform and normal distribution joints. Proc. of KONBIN Conference, Kraków, 2006. Pdf


5.     Gucma L., Pietrzykowski Z., Ship Manoeuvring in restricted areas: an attempt to quantify dangerous situations using a probabilistic-fuzzy method. Journal of Navigation, Vol. 59, 2006. Pdf


6.     Gucma L., The method of navigation risk assessment on waterways based on generalised real time simulation data. Proc. of International MARSIM Conference, Terschelling, 2006. Pdf

 

7.     Gucma L., Montewka J., Landborne laser rangefinder measurement for navigation safety assessment. European Journal of Navigation, Vol.3 2006. Pdf

 

8.     Gucma L., The method of simulation experiments results validation with use of statistical data for ship risk assessment on restricted water areas. Proc. of the International ESREL 2006 Conference, Lisbon, 2006. Pdf

 

9.     Gucma L., Restricted water area optimization with risk consideration. Proc. of the 4th IPS Conference, Berlin, 2006. Pdf

 

10.  Gucma L., Gucma M., Tomczak A., Przywarty M., Eksperymentalne określanie rozkładów osiadania i trymu promu morskiego m/f Jan Śniadecki na podejściu i w porcie Świnoujście metodami RTK. Proc. of the 15th NAVSUP Conference, Scientific Journal of Polish Naval Academy No. 166/1, Gdynia, 2006. Pdf

 

11.  Gucma L., Schoeneich M., Określanie niepewności metod osiadania na podstawie badań rzeczywistych przeprowadzonych na promie m/f Jan Śniadecki w porcie Świnoujście. Proc. of the 15th NAVSUP Conference, Scientific Journal of Polish Naval Academy No. 166/1, Gdynia, 2006. Pdf

 

12.  Gucma L., Gucma M., Schoeneich M., Weryfikacja modeli określania osiadania statków w ruchu za pomocą badań rzeczywistych na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Proc. of the 15th NAVSUP Conference, Gdynia, 2006. Pdf

 

13.  Gucma L., Przywarty M., Model symulacyjny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach przybrzeżnych. Simulation model for evaluating the navigation safety on the coastal waters. Proc. of the 15th NAVSUP Conference, Gdynia, 2006. Pdf

 

14.  Gucma L., Goryczko E., Szacowanie kosztów rozlewów olejowych. Proc. of the 15th NAVSUP Conference, Scientific Journal of Polish Naval Academy No. 166/1, Gdynia, 2006, pp. 121-134.  Pdf

 

15.  Gucma L., Bezpieczeństwo przejścia jednostek żeglugi śródlądowej pomiędzy filarami Mostu kolejowego w Szczecinie (metoda symulacyjna i fotogrametryczna). Safety of inland ships passage under the Kolejowy Bridge in Szczecin (simulation and photogrammetric method). Proc. of the 1st Inland Shipping Conference, Scientific Journals of Maritime University of Szczecin No. 9(81), Szczecin, 2006. Pdf

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyrights Lucjan Gucma ©
Design www.bpiotrowski.com Bartosz Piotrowski