Start
About me
Research work profile
Publications
Projects completed
Research works ordered
Projects ongoing
Presentations
Engineering
My bridges
Phds supervised
MTE Conference
Dydaktyka
Contact
Find ...
Papers 1999-2005 (Phd - Habilitation)
Wpisał: Lucjan Gucma   
28.09.2016.
1999

3.1. Gucma L. Kryterium bezpieczeństwa manewru na torze wodnym. Materiały na Konferencję Problemy Eksploatacji Statków Morskich i ?ródlądowych oraz Urządzeń Portowych Explo-Ship’99. WSM Szczecin, 1999. Pdf

3.2. Gucma L., Galor W. Ocena dokładności oceniania pozycji statku na torze wodnym ?winoujście - Szczecin za pomocą systemu VTS. Materiały na III Sympozjum Nawigacyjne. WSM Gdynia, 1999. Pdf

3.3. Gucma L. Method of determining of ship maneuvering area on curved types of waterways. Materiały na VIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Inżyniera Ruchu Morskiego. WSM Szczecin, 1999. Pdf_en, Pdf_pl

3.4. Gucma L. Wpływ zastosowania wska?nika zobrazowania predykcji na bezpieczeństwo manewru statkiem. Materiały na Krajową Konferencję Bezpieczeństwo i Niezawodność Konbin’99. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 1999. Pdf

2000


3.5. Gucma L. Określanie parametrów dróg wodnych metodą regresji na podstawie danych statystycznych pochodzących z prób symulacyjnych. Materiały na XII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na Morzu, AMW Gdynia, 2000. Pdf

3.6. Gucma L. Determining the waterway parameters based on statistical data from simulation trials by means of regression method. Annual of Navigation, PAN, AMW Gdynia, 2000. Pdf

3.7. Gucma L. Width of a ship’s swept path – a safe manoeuvre criterion defined with the tolerance intervals concept. Zeszyt Naukowy nr 59. WSM Szczecin, 2000. Pdf_en, Pdf_pl

3.8. Gucma L. The method of average navigation risk assessment with consideration of inequality of ship’s accident probability along the waterway. Risk Analysis II, Wit Press, Southampton-Boston, 2000. Pdf

3.9. Gucma L, Mazurkiewicz B. Hydrodynamic influences induced by ships passing the navigable canals – the new navigation safety criteria. Polish Maritime Research, vol. 4, 2000. Pdf_en, Pdf_pl

2001


3.10. Gucma L., Pietrzykowski Z. Application of the probabilistic-fuzzy method of assessing the risk of a ship manoeuvre in a restricted area. Marine Technology IV, Editors: C.A. Brebbia, WIT Press Computational Mechanics Publications, Southampton-Boston 2001. Pdf_en, Pdf_pl

3.11. Gucma L. Metoda szacowania ryzyka całkowitego statku manewrującego na torze wodnym. Materiały na Międzynarodową Konferencję Bezpieczeństwo i Niezawodność Konbin 2001, Szczyrk 2001. Pdf

3.12. Gucma L., Pietrzykowski Z. Probabilistic-fuzzy method of ship manoeuvre risk assessment. Proceedings of the Safety and Reliability International Conference. Konbin 2001, vol. 3, Szczyrk 2001. Pdf_en, Pdf_pl

3.13. Gucma L. Determination of ship-induced loads on navigable canals by means of simulation methods. Proceedings of the V International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures, vol. 1, Gdańsk 2001. Pdf_en, Pdf_pl

3.14. Gucma L. Problemy określania prędkości dopuszczalnej statku w systemach VTS. Materiały IV Sympozjum Nawigacyjnego, Gdynia 2001. Pdf

3.15. Gucma L. Method of defining limit speed in VTS system with application of risk assessment. Proceedings of the 1st International Congress of Seas and Oceans, vol. 1, Szczecin  Międzyzdroje, 2001. Pdf

3.16. Gucma L. Simplified model of navigational accident on ?winoujście  Szczecin waterway. Proceedings of the IX International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Szczecin 2001. Pdf

3.17. Gucma L., Jankowski S. Method of determining probabilistic models of propeller streams speed at the bottom of manoeuvring ships. Proceedings of the IX International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Szczecin 2001. Pdf_en, Pdf_pl

3.18. Gucma L., Pietrzykowski Z. Theoretical foundations of the probabilistic-fuzzy method for assessment of dangerous situation of a ship manoeuvring in a restricted area. Annual of Navigation no. 3, Gdynia 2001. Pdf_en, Pdf_pl

2002


3.19. Gucma L., Materac M. Wpływ lokalizacji morskich elektrowni wiatrowych na bezpieczeństwo nawigacji. Proceedings on International Conference of Wind Power – Planning and Realization, Sopot 2002. Pdf

3.20. Gucma L. Lokalizacja terminali paliwowych w aspekcie zagrożenia kolizją cumujących zbiornikowców z przechodzącymi w pobliżu statkami. Materiały na Konferencję Naukowo-Techniczną ?adunki Płynne w Portach, Gdańsk 2002. Pdf

3.21. Gucma L., Montewka J. Porównanie metod analitycznych określania parametrów dróg wodnych z metodą symulacyjną. Zeszyt Naukowy nr 65, WSM Szczecin, 2002. Pdf

3.22. Gucma L. Prawdopodobieństwo awarii nawigacyjnej dla statków manewrujących w różnych warunkach. Materiały na Konferencję Okrętownictwo i Niezawodność, Międzyzdroje 2002. Pdf

3.23. Gucma L. Navigation risk assessment for vessels manoeuvring in various conditions. Risk Analysis III, WIT Press Computational Mechanics Publications, Southampton-Boston 2002. Pdf

3.24. Gucma L. Rozkłady prędkości statków na torze wodnym Szczecin-?winoujście. Materiały na XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Gdynia 2002. Pdf

3.25. Gucma L., Pietrzykowski Z. Application of probabilistic – fuzzy method of a dangerous situation of a ship manoeuvring in a restricted area. Part 2. Annual of Navigation PAN, vol. 4. Gdynia 2002. Pdf_en, Pdf_pl

2003


3.26. Gucma L., Montewka J. Ocena przydatności metod analitycznych do określania bezpiecznych parametrów dróg wodnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2-miesięcznik Naukowo-Techniczny, nr 1/2003. Pdf

3.27. Gucma L., Tomczak A. Metoda określania dokładności systemu DGPS w pomiarach dynamicznych na zadanej trajektorii. Materiały na IV Konferencję Naukowo-Techniczną Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Warszawa 2003. Pdf

3.28. Gucma L., Montewka J. Określenie prawdopodobieństwa awarii statku podczas przejścia pod mostem za pomocą dalmierza laserowego. Materiały na VI Konferencję Naukowo-Techniczną Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Warszawa 2003. Pdf

3.29. Gucma L. Models of ships collision with offshore navigational obstacles. Materiały na Międzynarodową Konferencję Bezpieczeństwa i Niezawodności Konbin '03. Gdynia 2003. Pdf

3.30. Drobiszewski J., Gucma L. Selected problems of navigational safety management in restricted sea areas. Proceedings of the International Workshop Saferelnet  Safety and Reliability of Industrial Products and Structures. Gdańsk 2003. Pdf

3.31. Gucma L., Zalewski P. Safety assessment of offshore pipelines anchor damage by means of simulation method. Marine Technology IV Wit Press. C. Brebbia (edt.). Southampton-Boston 2003. Pdf

3.32. Gucma L., Włodarczyk W. Optymalizacja ekonomiczna parametrów dróg wodnych z wykorzystaniem metod szacowania ryzyka nawigacyjnego. Materiały na V Sympozjum Nawigacyjne, Gdynia 2003. Pdf

3.33. Gucma L., Montewka J. Porównanie bezpieczeństwa przejścia dwóch typów statków żeglugi śródlądowej pod mostem Długim w Szczecinie. Materiały na V Sympozjum Nawigacyjne AM Gdynia, 2003. Pdf

3.34. Gucma L. Models of ship's traffic flow for the safety of marine engineering structures evaluation. Safety and Reliability. P. Gelder T. Bedford (edts.) Balkema Publishers. Rotterdam 2003. Pdf

3.35. Gucma L. Combination of photogrammetric and simulation method for safety evaluation of ships passage through the bridges. Proc. of IAIN-International Association of Institutes of Navigation: Smart Navigation Systems and Services. Berlin 2003. Pdf

3.36. Gucma L. Intensywność ruchu statków w Porcie Szczecin i na torze wodnym Szczecin  ?winoujście. Materiały na X Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Inżynieria Ruchu Morskiego, ?winoujście 2003. Pdf

3.37. Gucma L., Zalewski P. Damage probability of offshore pipelines due to anchoring ships. Polish Maritime Research nr 12, 2003. Pdf

2004


3.38. Gucma L., Jankowski S. Probabilistyczne modele oddziaływania strumieni zaśrubowych na dno. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 01/2004. Pdf

3.39. Gucma L. Koncepcja probabilistycznego modelu decyzyjnego wejścia maksymalnego statku do portu. Zeszyt Naukowy nr 74, AM w Szczecinie, 2004. Pdf

3.40. Gucma L. Risk Based Decision Model for Maximal Ship Entry to the Ports. PSAM7-ESREL04, C. Spitzer et. al (eds.), Springer-Verlag, Berlin 2004. Pdf, Pdf_full

3.41. Gucma L. General models of ship risk during port maneuvers. Risk Analysis II. C. Brebbia (edt.). Wit Press Southampton-Boston, 2004. Pdf

3.42. Gucma L. Badanie probabilistycznych charakterystyk strumienia ruchu statków na torze wodnym Szczecin-?winoujście. Zeszyt Naukowy nr 74, AM Szczecin, 2004. Pdf

3.43. Gucma L. Metoda probabilistyczna Monte Carlo określania zapasu wody pod stępką. Materiały Konferencji Rola Człowieka w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu. AM Gdynia, 2004. Pdf

3.44. Gucma L. Zastosowanie probabilistycznej metody Monte Carlo do określania zapasu wody pod stępką maksymalnych statków mogących wchodzić do Portu Morskiego w Policach. Materiały Konferencji Rola Człowieka w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu. AM Gdynia, 2004. Pdf

2005


3.45. Gucma L. Metody rzeczywiste określania prawdopodobieństwa awarii statków. Materiały Seminarium Bezpieczeństwo w Transporcie Morskim, Gdynia 2005. Pdf

3.46. Gucma L. Keynote lecture: Methods of probability assessment of ships accidents on restricted water areas. K. Kołowrocki (edt.) Safety and Reliability. Balkema Rotterdam 2005. Pdf

3.47. Gucma L. Methods for bridge safety assessments with respect to ship collisions. K. Kołowrocki (edt.) Safety and Reliability. Balkema. Rotterdam 2005. Pdf

3.48. Gucma L., Smalko Z. Selected problems and methods of navigational risk assessment. Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources C. Guedes Soares (edt.) Balkema. Rotterdam 2005. Pdf

3.49. Gucma L. Metoda ilościowej oceny czynników ryzyka zderzenia statku z podporami mostu. Materiały na 6-te Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne. AM Gdynia, 2005. Pdf

3.50. Bąk A., Gucma L. Koncepcja systemu antykolizyjnego na akwenach ograniczonych. Materiały na 6-te Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne. AM Gdynia, 2005. Pdf

3.51. Gucma L. Bezpieczeństwo przejścia jednostek żeglugi śródlądowej pomiędzy filarami mostu Kolejowego w Szczecinie (metoda symulacyjna i fotogrametryczna). Zeszyt Naukowy nr 76 AM Szczecin, 2005. Pdf

3.52. Gucma L. Zastosowanie języka UML do budowy środowiska symulacyjnego manewrowania i ruchu statków na potrzeby systemu pilotowego. Zeszyt Naukowy nr.77 AM Szczecin 2005. Pdf

3.53. Courbach M., Gucma L., Proske D. Complex method of bridge safety assessment in respect to ship collision. 2nd International Congress of Seas and Oceans (pod red. S.Gucma, B.Mazurkiewicz, B.Wisniewski ) Szczecin 2005. (ISBN 83-89901-06-4). Pdf (half), Pdf (slide)

3.54. Gucma L. Probabilistic method of ship’s underkeel clearance determination. 2nd International Congress of Seas and Oceans (pod red. S.Gucma, B.Mazurkiewicz, B.Wisniewski ) Szczecin 2005. (ISBN 83-89901-06-4). Pdf

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyrights Lucjan Gucma ©
Design www.bpiotrowski.com Bartosz Piotrowski