Start
About me
Research work profile
Publications
Projects completed
Research works ordered
Projects ongoing
Presentations
Engineering
My bridges
Phds supervised
MTE Conference
Dydaktyka
Contact
Find ...
Chapters
Wpisał: Lucjan Gucma   
28.09.2016.

1.      Gucma L. (2008), Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego, monografia pod redakcją S.Gucmy, Wydawnictwo AM w Szczecinie, Szczecin 2008, stron 224, ISBN 978-83-89901-29-3, autorstwo rozdziałów monografii w języku polskim (rozdział 3: Metody symulacji ruchu statku w czasie rzeczywistym – modele nieautonomiczne).

 

2.      Gucma L. (2008), Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego, monografia pod redakcją S.Gucmy, Wydawnictwo AM w Szczecinie, Szczecin 2008, stron 224, ISBN 978-83-89901-29-3, autorstwo rozdziałów monografii w języku polskim (rozdział 5: Określanie prawdopodobieństwa wypadków morskich).

 

3.      Gucma L. (2008), Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego, monografia pod redakcją S.Gucmy, Wydawnictwo AM w Szczecinie, Szczecin 2008, stron 224, ISBN 978-83-89901-29-3, autorstwo rozdziałów monografii w języku polskim (rozdział 6: Analiza statystyczna wyników badań symulacyjnych).

 

4.      Gucma L. (2008), Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego, monografia pod redakcją S. Gucmy, Wydawnictwo AM w Szczecinie, Szczecin 2008, stron 224, ISBN 978-83-89901-29-3, autorstwo rozdziałów monografii w języku polskim (rozdział 7: Symulacyjne metody optymalizacji stosowane w inżynierii ruchu morskiego).

 

5.      Gucma L. (2009), Projektowanie i eksploatacja terminali LNG w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji, monografia pod redakcją S. Gucmy, Wyd. AM w Szczecinie, Szczecin 2009, str. 285, ISBN 978-83-89900-40-8. Autor rozdziału w monografii w języku polskim (rozdział 3.1 – Metody szacowania ryzyka nawigacyjnego).

 

6.      Gucma L. (2009), Projektowanie i eksploatacja terminali LNG w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji, monografia pod redakcją S. Gucmy, Wyd. AM w Szczecinie, Szczecin 2009, str. 285, ISBN 978-83-89900-40-8 . Autor rozdziałów w monografii w języku polskim (rozdział 4.1 – Metody symulacji ruchu statków w czasie rzeczywistym – modele nieautonomiczne).

 

7.      Gucma L. (2009), Projektowanie i eksploatacja terminali LNG w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji, monografia pod redakcją S. Gucmy, Wyd. AM w Szczecinie, Szczecin 2009, str. 285, ISBN 978-83-89900-40-8 . Autor rozdziałów w monografii w języku polskim (rozdział 4.3 – Metody symulacji Monte Carlo).

 

8.      Gucma L. (2009), Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, I Tom, Diagnoza Bezpieczeństwa Transportu w Polsce, Redaktor pracy zbiorowej Ryszard Krystek , Wyd. Komunikacji i Łączności, Politechnika Gdańska, stron 480. Tytuł podrozdziału: Stan bezpieczeństwa, 5.2. str. 318-335.

  

9.      Gucma L. (2009), Rozwój i integracja systemów bezpieczeństwa transportu wodnego” monografii „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu” pod redakcją R. Krystka, tomu 2 pt. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009, Tytuł podrozdziału 6.2.: Zarządzanie bezpieczeństwem nawigacji na akwenach przybrzeżnych południowego Bałtyku, str. 215-236 (21), ISBN 978-83-206-1760-3.

 

10.   Gucma L. (2009), Jamroz K., Szymanek A., Rozwój i integracja systemów bezpieczeństwa transportu wodnego” monografii „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu” pod redakcją R. Krystka, tomu 2 pt. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009, Tytuł podrozdziału 7.3.4.: Integracja metod oceny ryzyka, str. 296-303, ISBN 978-83-206-1760-3.

 

11.   Gucma L. (2009), Rozwój i integracja systemów bezpieczeństwa transportu wodnego” monografii „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu” pod redakcją R. Krystka, tomu 2 pt. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009, Tytuł podrozdziału 7.2.4.: Transport morski, str. 278-280 (3), ISBN 978-83-206-1760-3.

 

12.   Gucma L. (2010), Chudzik K, Jamroz K., Kadziński A., Skorupski J., Szymanek A., Współautor rozdziału 4.3, Koncepcja metody zarządzania ryzykiem w transporcie, str. 133-152, Monografia Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, tom III, Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce, monografia pod redakcją R. Krystka, Wyd. Komunikacji i Łączności sp. z o.o., str. 195, ISBN 978-83-206-1781-8.

 

13.   Gucma L. (2012), Morskie terminale promowe projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu, pod redakcją S. Gucmy, Wydawnictwo Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-60584-32-3, stron 292, autor rozdziału monografii w języku polskim (rozdział: 4.2.1. – Metody symulacji ruchu statków w czasie rzeczywistym - modele nieautonomiczne), str. 152-162.

 

14.   Gucma L. (2013), Autor rozdziału 3.1. pt. Probability of navigational incidents/accidents w monografii LNG terminals design and operation Navigational safety aspects. Edited by L. Gucma. Marine Traffic Engineering. Szczecin. 2013. ISBN: 978-1-4710-9023-3, str. 79-105. 

 

15.   Gucma L. (2013), Autor rozdziału 4.1. pt. Methods of vessel traffic in real time: non-autonomous models w monografii LNG terminals design and operation Navigational safety aspects. Edited by L. Gucma. Marine Traffic Engineering. Szczecin. 2013. ISBN: 978-1-4710-9023-3, str. 124-135.

 

16.   Gucma L. (2013), Autor rozdziału 4.3. pt. Monte Carlo simulation methods w monografii LNG terminals design and operation Navigational safety aspects. Edited by L. Gucma. Marine Traffic Engineering. Szczecin. 2013. ISBN: 978-1-4710-9023-3, str. 55-166.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyrights Lucjan Gucma ©
Design www.bpiotrowski.com Bartosz Piotrowski