Start
About me
Research work profile
Publications
Projects completed
Research works ordered
Projects ongoing
Presentations
Engineering
My bridges
Phds supervised
MTE Conference
Dydaktyka
Contact
Find ...
Papers 1994-1998 (before PhD)

1994

2.1. Gucma L. Modele matematyczne kontaktu statku z nabrzeżem stosowane w symulacji komputerowej manewrów cumowania statku. Materiały na IX Konferencję Naukowo-Techniczną Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu. Wydawnictwo AMW, Gdynia 1994. Pdf

2.2. Gucma L. Urządzenie odbojowe element modelu cumowania statku. Materiały na Sesję Naukowo-Techniczną Czterysta lat spuścizny Merkatora. Wydawnictwo WSM Szczecin, Szczecin 1994. Pdf

1996

2.3. Gucma L. Badania możliwości wykorzystania systemu predykcji w praktyce manewrowej statku. Materiały na X Konferencję Naukowo-Techniczną Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu. Wydawnictwo AMW, Gdynia 1996. Pdf

1997


2.4. Gucma L. Wykorzystanie predykcji manewru jako elementu składowego systemu map elektronicznych. Zeszyt Naukowy nr 53. WSM Szczecin, 1997. Pdf

2.5. Gucma L., Guziewicz J. Komputerowy model kontaktu statku z nabrzeżem. Zeszyt Naukowy nr 53. WSM Szczecin, 1997. Pdf

2.6. Gucma L. Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do predykcji pozycji i kursu statku. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego. WSM Szczecin, 1997. Pdf

1998


2.7 . Gucma L., Kopczyński P. Metoda określania strumieni zaśrubowych jednostek o napędzie strugowodnym na przykładzie HSC Boomerang. Materiały na XI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu. AMW, Gdynia 1996. Pdf

2.8. Gucma L., Gucma S. Planowanie eksperymentu w badaniach symulacyjnych inżynierii ruchu morskiego. Zeszyt Naukowy nr 55. WSM Szczecin, 1998. Pdf

2008

1. Determination of ship's underkeel water supply in the port of Ystad based on simulation research. Scientific Journal Maritime of University of Szczecin 2008. pdf

2. Evaluation of failure probability of ships on the Baltic Sea by means of simulation model and statistical data. Journal of KONBiN 2(5)2008 ISSN 1895-8281. pdf

3. Exit of safety waterway nawigational accident probability assessment model based on navigation cycles concept. Journal of KONBiN 1(4)2008 ISSN 2895-8281. pdf

4. Minimal depth in Ystad port for maximal expected ferries. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Rok XLIX Nr 175A. pdf

5. Modelowanie symulacyjne bezpieczeństwa statków rybackich w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej Rok XLIX Nr 175A. pdf

6. Models and methods of ship-bridge collisions risk assessment. SSARS 2008. pdf

7. Monte Carlo method of ship's underkeel clearance evaluation for safety of ferry approaching to Ystad Port determination. SSARS 2008. pdf

8. Ships real time manoeuvring simulation methods for determination of shape and operational conditions of ports on the basis of Ystad port modernisation study. ICTS 2008. pdf

9. Suggestions derived from study of the und Adriyatik case. ISEP 2008. pdf

10. The method of ships' berth location with navigational risk consideration. PSAM 2008. pdf

11. The very real danger of environmental damage to the region of trieste as well as the short and sensitive slovene coast given expected traffic increase in the Gulf of Trieste. pdf

12.Towards the probabilistic model of ships speed on Świnoujście-Szczecin waterway. Archives of Transport VOL. XX NO 4. pdf

13. Ystad port modernisation study on the basis of real time manoeuvring simulation method. Transport Problems 2008, Tom 3 Zeszyt 2. pdf

14. CFD ship squat determination method validation by GPS-RTK measurements. Annual of Navigation 13/2008. pdf

 

2009

1. Assessment of influence of traffic intensity increase on collision probability in the Gulf of Trieste. Annual of Navigation 15/2009. pdf

2. Complex model of navigational accident probability assessment based on real time simulation and manoeuvring cycle concept. ESREL 2009. pdf

3. Determination of minimal depth in Ystad Port for maximal expected ferries (T=6.3m). Proceedings of XIII International Scientific nad Technical Conference on Marine Traffic Engineering. Malmo 2009. pdf

4. Management of navigational safety on coastal areas with use of ships traffic monitoring. IMAM 2009. pdf

5. Methods of ship-bridge collision safety evaluation. Reliability & Risk Analysis: Theory & Applications 2(13) part 1, vol. 2 2009 June, ISSN 1932-2321. pdf

6. Probabilistic method of minimal safety depth evaluation for maximal ferries approaching to Ystad Port. 7th International probabilistic Worshop. delft 2009. pdf

7. Safety of maneuvering, mooring and unloading of LNG carriers in the outer port of Świnoujście. Scientific Journals Maritime University of Szczecin 2009. pdf

8. The research on Świnoujście ferry crossing traffic in terms of modernization stand no. 6 of sea ferries terminal. Scientific Journals Maritime University of Szczecin 2009. pdf

 

2010

1. Laser docking system integrated with pilot navigation support system background to high precision, fast and reliable vessel docking. 17th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. 2010. pdf

2. Methods of minimal safety depth evaluation for ferries in Ystad port. pdf

3. Nautical risk assessment for LNG operations at the Port of Koper. pdf

4. Navigational safety management on Southern Baltic. pdf

5. Optimizing the parameters of the simplified hydrodynamic model using genetic algorithms for the prediction marine systems use. Scientific Journal Maritime University of Szczecin 2010. pdf

6. Pilot  docking system – new tool for safe maritime operation. Międzynarodowa Konferencja naukowa TRANSPORT XXI WIEKU, 2010. pdf

7. Port and water ways design and assessment. INSLC16 Proceedings, 2010. pdf

8. Risk based method admittance policy of large ferries approaching to Ystad port. Scientific Journals Maritime University of Szczecin 2010. pdf

9. Seaports security systems state of the art. EXPLO-SHIP 2010. pdf

10. Ships traffic analysis in north of Bornholm Traffic Separation Scheme (TSS Bornholmsgat) by statistical methods. Scientific Journals, Maritime University of Szczecin, 2010. pdf

11.  The concept of navigational safety management on coastal areas. Reliability, Risk and Safet; Theory and Applications 2010.pdf

12. The incident based system of navigational safety management of on coastal areas. Proceedings of the 8th International Probabilistic Workshop, Szczecin 2010. pdf

13. Tran-risk – an integrated method for risk management in transport. Journal of KONBIN 1 (13) 2010. pdf

14. Ship's traffic analysis on Świnoujście approach fairway by statistical methods. Proceedings of the 8th International probabilistic Workshop, Szczecin 2010. pdf,

 

 

 

2011

1. Badanie głowic laserowych w warunkach laboratoryjnych celem określania ich przydatności do systemu PNDS. Materiały konferencyjne, Szczecin 2011. pdf,

2. Badanie rozkładu odległości mijania się statków na akwenach przybrzeżnych celem budowy probabilistycznej domeny statku. Proceedings of the XIV International Scientific and technical Conference on Marine Traffic Engineering, Szczecin 2011. pdf,

3. Development of a model for simulation of vessel traffic streams. ICTS 2011. pdf,

4. Incidents Analysis on the Basis of Traffic Monitoring Data in Pomeranian Bay. TransNav 2011. pdf,

5. Koncepcja budowy nawigacyjno-manewrowego symulatora jednostek śródlądowych – INSIM. Proceedings of the XIV ISTC on MTE, Szczecin 2011. pdf,

6. LNG terminal design process from the navigational point of view. Safe Shipping on the Baltic Sea, 2011. pdf,

7. Model of Time Differences Between Schedule and Actual Time of Departure of Sea Ferries in the Świnoujście Harbour. TransNav 2011. pdf,

8. Navigational risk management with under-keel clearance consideration. SSARS 2011.  pdf,

9. Szacownie ryzyka wypadnięcia czlowieka za burtę we flocie światowej. Proceedings of the XIV ISTC on MTE, Szczecin 2011. pdf,

10. The influence of large accidents on risk assessment for lng terminals. pdf,

11. The Method of Optimal Allocation of Oil Spill Response in the Region of Baltic Sea. TransNav 2011. pdf,

12. The ship waterplane determination method by gradient optimization for multiple laser based positioning system. Proceedings of the XIV ISTC on MTE, Szczecin 2011. pdf,

13. Towards the Model of Traffic Flow on the Southern Baltic Based on Statistical Data. TransNav 2011. pdf,

14. Wpływ liczebności pomiarów na estymację parametrów strumienia ruchu stataków. proceedings of the XIV ISTC on MTE, Szczecin 2011. pdf,

15. Wybrane rozwiązania techniczne i elektroniczne systemu PNDS. Materiały konferencyjne 2011. pdf,

16. Zintegrowany system oceny dynamicznej rezerwy wody pod stępką statków podchodzących do portów polskich. Proceedings of the XIV ISTC on MTE, Szczecin 2011. pdf,

 

2012

1.  An analysis of the size of ships entering Szczecin including oversize vessel. Scientific Journals Maritime University of Szczecin 2012. pdf,

2. Bottom wash assessment using a full mission ship handling simulator. MARSIM 2012. pdf,

3. Incident based method of maritime risk management in coastal areas. Proceedings of IWNTM'2012. pdf,

4. Incidents analysis on the Basis of Traffic Monitoring Data in Pomerania Bay. TransNav 2012. pdf,

5. Integrated dynamic ukc assessment system for polish ports. EXPLO-SHIP 2012. pdf,

6. Intergrated full mision inland simulators. Proceedings of IWNTM'2012.  pdf,

7. Magnet-acoustic seaports security systems state of the art. Scientific Journals Maritime University of Szczecin 2012. pdf,

8.  Nautical Risk Assessment for LNG Operations at the Port of Koper. Journal of Mechanical Engineering 2012. pdf,

9. Optimal planning of pollution emergency response with application of navigational risk management. Annual of Navigation 19/2012/part 1. pdf,

10. Probabilistic model of minimal passing distances of vessels navigating in Polish coastal waters. PSAM11 &ESREL 2012. pdf,

11. Problems of telecommunication networks for the safet of maritime transport. WMTC 2012. pdf,

12. Risk assessment of man overboard situation with consideration of rescue boat lowering. EXPLO-SHIP 2012. pdf,

13. Simulation method for risk assessment in LNG terminal design. Sustainable Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources 2012. pdf,

14. Studies over integrated full mission maritmie simulators. 10th International Science Symposium 2012. pdf,

15. Symulacja manewru statku jako czynnik wpływający na wzrost poziomu bezpieczeństwa na akwenach ograniczonych. TransComp 2012. pdf,

16. The influence of large accidents on risk assessment for lng terminals. Sustainable Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources 2012. pdf,

17. The method of optimal allocation of oil spill response in the region of Baltic Sea. TransNav 2012. pdf,

18. The wreck of the costa concordia as learning and research laboratory. 10th International Science Symposium 2012. pdf,

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyrights Lucjan Gucma ©
Design www.bpiotrowski.com Bartosz Piotrowski