Start
About me
Research work profile
Publications
Projects completed
Research works ordered
Projects ongoing
Presentations
Engineering
My bridges
Phds supervised
MTE Conference
Dydaktyka
Contact
Find ...
Completed:

1. Marta Schoeneich 2011
Metoda probabilistyczna określania bezpiecznej rezerwy wody pod stępką w procesie decyzyjnym wprowadzania statku do portu
Probabilistic model of underkeel clearance of ships in decision process of entrance to the ports Pdf

2. Marcin Przywarty 2012
Stochastyczny model oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach otwartych
Stochastic model of navigational safety in costal areas on the example of Southern Baltic Sea Pdf

3. Rafał Gralak 2015
Metoda zobrazowania informacji nawigacyjnej z wykorzystaniem rozszerzonej wirtualności do wspomagania manewrowania statkiem na akwenie ograniczonym Pdf

4. Krzysztof Marcjan 2015
Budowa modelu incydentów nawigacyjnych do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na Bałtyku Południowym Pdf

5. Kinga Łazuga 2016
Model optymalnego rozmieszczenia sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych. Pdf
 
Ongoing officially opened:

1. Agnieszka Puszcz
Model matematyczny strumieni ruchu statków na Morzu bałtyckim na potrzeby systemu zarządzania ryzykiem nawigacyjnym

2. Marko Perkovic (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia)
Metoda rekonstrukcji wypadków i incydentów morskich na podstawie komputerowej symulacji wstecznej w czasie i fuzji danych
 
3. Bartosz Muczyński
Budowa stochastycznego modelu procesu pozyskania i analizy informacji nawigacyjnych w oparciu o dane okulograficzne
 
Copyrights Lucjan Gucma ©
Design www.bpiotrowski.com Bartosz Piotrowski