Start
About me
Research work profile
Publications
Projects completed
Research works ordered
Projects ongoing
Presentations
Engineering
My bridges
Phds supervised
MTE Conference
Dydaktyka
Contact
Find ...
Research works ordered by industry
 Prace Zlecone przez szeroko rozumiany przemysł
 

W wytłuszczonych pozycjach pełniłem rolę kierownika pracy.

In bolded positions I acted as the project manager.

 

 

1.              Analiza nawigacyjna wejścia i manewrów portowych do portu Ystad nowoprojektowanego promu uniwersalnego (Ystadmaks). Część 1 i 2, INM WSM, Szczecin 1993.

 

2.              Analiza nawigacyjna terminalu przeładunkowo-składowego paliw płynnych w rejonie Huty Szczecin przeprowadzona w oparciu o badania symulacyjne. INM WSM, Szczecin 1994.

 

3.              Określenie i ocena rozkładu prędkości strumieni zaśrubowych przy dnie stanowiska nr 2 i 3 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu określonych na podstawie badań symulacyjnych ruchu nowobudowanego promu „Polonia” oraz promu „Jan Śniadecki”. INM WSM, Szczecin 1994.

 

4.              Badania symulacyjne ruchu statków w Bazie Paliw Płynnych w Świnoujściu. Analiza nawigacyjna. INM WSM, Szczecin 1995.

 

5.              Określenie optymalnego wariantu przebudowy wejścia do portu Kołobrzeg w oparciu o badania symulacyjne ruchu statków. INM WSM, Szczecin 1995.

 

6.              Badania symulacyjne ruchu promów na przeprawie Centralnej w Świnoujściu w aspekcie jej optymalnej modernizacji. INM WSM, Szczecin 1996.

 

7.              Badania symulacyjne ruchu statku cumującego do Nabrzeża Indyjskiego w porcie Gdynia. INM WSM, Szczecin 1997.

 

8.              Określenie na podstawie badań symulacyjnych maksymalnych parametrów statków mogących bezpiecznie wchodzić do portu Świnoujście. Nabrzeże Chemików. INM WSM, Szczecin 1997.

 

9.              Określenie na podstawie badań symulacyjnych maksymalnych parametrów statków mogących bezpiecznie wchodzić do portu Świnoujście. Nabrzeże Górników. INM WSM, Szczecin 1997.

 

10.           Ocena nawigacyjna możliwości współistnienia i funkcjonowania przeładowni amoniaku i kwasu siarkowego w ZCH „Police” łącznie z przeprawą promową Police-Święta. INM WSM, Szczecin 1997.

 

11.           Przeprawa promowa Police-Święta. Badania symulacyjne ruchu statku w porcie Police w aspekcie optymalizacji przeprawy promowej. Część 1, 2 i 3. INM WSM, Szczecin 1997.

 

12.           Ocena możliwości bezpiecznej eksploatacji stanowiska promowego nr 5 w Bazie Promów Morskich w Świnoujściu przez katamaran typu „Boomerang”. INM WSM, Szczecin 1997.

 

13.           Badania symulacyjne manewrów promu typu „Boomerang” przy stanowisku nr 5 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. INM WSM, Szczecin 1997.

 

14.           Studium techniczno - ekonomiczne dostaw węgla drogą wodną do elektrowni Dolna Odra. INM WSM, Szczecin 1998.

 

15.           Możliwości zastosowania elastomerowych odbojnic korytkowych produkowanych przez ZPTS w Milanówku na modernizowanym Nabrzeżu Portowców w Świnoujściu. INM WSM, Szczecin 1998.

 

16.           Bezpieczeństwo żeglugi na akwenach Zatoki Pomorskiej i torach podejściowych do portów Pomorza Zachodniego. INM WSM, Szczecin 1998.

 

17.           Studium techniczno – ekonomiczne dostaw węgla drogą wodną do elektrowni Dolna Odra. INM WSM, Szczecin 1998.

 

18.           System nadzoru i regulacji ruchu statków (VTS) na polskim wybrzeżu środkowym. INM WSM, Szczecin 1998.

 

19.           Określenie na podstawie badań symulacyjnych maksymalnych parametrów statków mogących bezpiecznie wchodzić do Basenu Atlantyckiego w porcie Świnoujście. INM WSM, Szczecin 1999.

 

20.           Szczegółowe wytyczne do zaprojektowania docelowego rozwiązania zabudowy hydrotechnicznej toru wodnego Świnoujście – Szczecin, uwzględniających całość zjawisk hydrologicznych zachodzących w ujściowym odcinku Odry, w śródlądowym odcinku toru wodnego km 0,0 – 16,5. Etap I. Opis i ocena aktualnych warunków żeglugi i istniejących systemów nawigacyjnych na akwenie pomiędzy km 0,0 – 16,5. INM WSM, Szczecin 1999.

 

21.           Modernizacja południowego brzegu kanału portowego (barkowego) prowadzącego do portu barkowego w Z. Ch. „Police”. Analiza nawigacyjna wejścia do Portu Barkowego Z.CH. Police. INM WSM, Szczecin 1999.

 

22.           Szczegółowe wytyczne do zaprojektowania docelowego rozwiązania zabudowy hydrotechnicznej toru wodnego Świnoujście – Szczecin, uwzględniających całość zjawisk hydrologicznych zachodzących w ujściowym odcinku Odry, w śródlądowym odcinku toru wodnego km 0,0 – 16,5. Etap II. Ocena proponowanych rozwiązań i opracowanie wytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi oraz wpływu strumienia zaśrubowego i falowania wynikającego ze zwiększonej prędkości statków oraz gabarytów statków przy pomocy metod symulacji komputerowej. INM WSM, Szczecin 1999.

 

23.           Szczegółowe wytyczne do zaprojektowania docelowego rozwiązania zabudowy hydrotechnicznej toru wodnego Świnoujście – Szczecin, uwzględniających całość zjawisk hydrologicznych zachodzących w ujściowym odcinku Odry, w śródlądowym odcinku toru wodnego km 0,0 – 16,5. Etap III. Szczegółowa ocena parametrów proponowanych rozwiązań i analiza bezpieczeństwa żeglugi wykonana za pomocą metod teorii ryzyka nawigacyjnego. IIRM WSM, Szczecin 1999.

 

24.           Badanie optymalizacji kształtu obrotnicy przy bazie paliw płynnych PORTA PETROL w Świnoujściu. IIRM WSM, Szczecin 1999.

 

25.           Ocena efektywności modernizacji morskiej drogi wodnej Świnoujście – Zalew Szczeciński (0,0 – 18,8 km). IIRM WSM, Szczecin 2000.

 

26.           Ocena przepisów dotyczących przeładunku i transportu paliw płynnych na akwenach portów Świnoujście i Szczecin. IIRM WSM, Szczecin 2000.

 

27.           Analiza nawigacyjna dla przebudowanego Nabrzeża Górników w porcie handlowym Świnoujście. IIRM WSM, Szczecin 2000.

 

28.           Analiza nawigacyjna dla przewozu paliw płynnych w relacji: nabrzeże terminalu PORTA PETROL w Świnoujściu – nabrzeże Noteckie w porcie Szczecin. IIRM WSM Szczecin 2000.

 

29.           Opracowanie kompleksowego oprogramowania do oceny bezpieczeństwa żeglugi na akwenach ograniczonych za pomocą metod estymacji ryzyka. IIRM WSM, Szczecin 2000.

 

30.           System zatrudniania i wynagradzania marynarza i oficerów w wybranych krajach europejskich. IIRM WSM, Szczecin 2000.

 

31.           Określenie maksymalnych statków mogących bezpiecznie wchodzić do portu handlowego Świnoujście w oparciu o badania symulacyjne (długość całkowita statków do 260 m). IIRM WSM, Szczecin 2001.

 

32.           Analiza możliwości rozwiązań budowy terminalu LNG w Policach. IIRM WSM, Szczecin 2001.

 

33.           Badanie oddziaływania strumieni zaśrubowych statków manewrujących w Basenie Atlantyckim w porcie Świnoujście. IIRM WSM, Szczecin 2001.

 

34.           Analiza nawigacyjna dla "HL Terminal magazynowo-przeładunkowy" paliw płynnych przy ul. Kujota 3-8 w Szczecinie. IIRM WSM, Szczecin 2001.

 

35.           Analiza możliwości rozwiązań budowy terminalu LNG w Świnoujściu. IIRM WSM, Szczecin 2001.

 

36.           Analiza możliwości rozwiązań budowy terminalu LNG na Pomorzu Zachodnim. IIRM WSM, Szczecin 2001.

 

37.           Oprogramowanie do oceny bezpieczeństwa ruchu statku na akwenach ograniczonych. IIRM WSM, Szczecin 2001.

 

38.           Analiza nawigacyjna przebudowy wejścia do portu Kołobrzeg – I etap przebudowy. IIRM WSM, Szczecin 2001.

 

39.           Analiza nawigacyjna dla inwestycji: remont (naprawa) dalb cumowniczo-postojowych przystani CPN–2 na terenie bazy magazynowej nr 94 w Świnoujściu dla przywrócenia zdolności cumowania statków do 23.000 DWT. IIRM WSM, Szczecin 2001.

 

40.          Analiza nawigacyjna dla „HL Terminal Magazynowo – Przeładunkowy” paliw płynnych przy ul. Kujota 3-8 w Szczecinie. II Etap. IIRM WSM, Szczecin 2002.

 

41.           Analiza nawigacyjna eksploatacji morskich barek typu "Eide Barge 20" w porcie Świnoujście (Basen Atlantycki). IIRM WSM, Szczecin 2002.

 

42.           Analiza nawigacyjna przystani statków pasażerskich zlokalizowanej na molu w Międzyzdrojach (badania symulacyjne). IIRM WSM, Szczecin 2002.

 

43.           Analiza oddziaływania żeglugi i rybołówstwa na rurociąg podmorski BalticPipe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego opracowana w oparciu o metody szacowania ryzyka (miejsce lądowania rurociągu Pogorzelica). IIRM WSM, Szczecin 2002.

 

44.           Analiza oddziaływania żeglugi i rybołówstwa na rurociąg podmorski BalticPipe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego opracowana w oparciu o metody szacowania ryzyka (miejsce lądowania rurociągu Rogowo). IIRM WSM, Szczecin 2002.

 

45.           Analiza nawigacyjna dla Terminalu Przeładunków i Magazynowania Substancji Ciekłych w Zakładach Chemicznych "Baltchem" przy ul. Kujota 9 w Szczecinie (Nabrzeże SWFiL). IIRM WSM, Szczecin 2002.

 

46.           Analiza nawigacyjna dla przedłużenia linii cumowniczej nabrzeża Zbożowego w Szczecinie poprzez posadowienie na jego końcu dalby cumowniczo – odbojowej. IIRM WSM, Szczecin 2002.

 

47.           Określenie maksymalnych statków mogących bezpiecznie wchodzić do Portu Handlowego Świnoujście w oparciu o badania symulacyjne (określenie możliwości obsługi w Porcie Handlowym Świnoujście statków o długości do 280 m). Praca naukowo-badawcza na zlecenie Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. IIRM WSM, Szczecin 2003.

 

48.           Określenie parametrów maksymalnych statków mogących bezpiecznie wchodzić do Portu Morskiego w Policach w różnych warunkach hydrometeorologicznych. Praca naukowo-badawcza na zlecenie Zakładów Chemicznych Police S.A. IIRM WSM, Szczecin 2003.

 

49.           Określenie metodami symulacyjnymi parametrów toru wodnego Świnoujście – Szczecin na odcinku od 2,0 km do 6,0 km z uwzględnieniem warunków eksploatacji nowego nabrzeża na Półwyspie Kosa oraz obrotnicy w rejonie północnego cypla Półwyspu Mielińskiego – analiza nawigacyjna. Praca naukowo-badawcza na zlecenie Biura Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. PROJMORS w Gdańsku. IIRM WSM, Szczecin 2003.

 

50.           Przebudowa przejść żeglownych pod mostem Kolejowym na Odrze Zachodniej w km. 35.59. Praca na zlecenie Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. BPBM Bimor, Szczecin 2003.

 

51.           Określanie dopuszczalnego zanurzenia statków mogących bezpiecznie wchodzić do portu w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza na zlecenie PH w Świnoujściu. IIRM AM, Szczecin 2004.

 

52.           Ocena możliwości i warunków budowy mostu w rejonie kanału Mieleńskiego w Świnoujściu. IIRM AM, Szczecin 2004.

 

53.           Ocena poziomu bezpieczeństwa manewrowania i postoju gazowców wchodzących do terminalu LPG w Porcie Gdynia w wyniku jego rozbudowy – analiza nawigacyjna. Praca naukowo-badawcza na zlecenie Petrolinvest, Spółki z o.o. w Gdyni. IIRM AM, Szczecin 2005 (wykonawca – udział własny 30%).Analiza nawigacyjna w zakresie budowy Stanowiska Nr 1 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowych „BIMAT” Szczecin IIRM AM, Szczecin 2006.

 

54.           Navigational analysis of entering LNG carriers of capacity 200.000 m3 to Gdańsk and Świnoujście ports at polish coast. Praca naukowo-badawcza zlecona przez PGNiG i JLF, IIRM AM, Szczecin 2006.

 

55.           Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu – studium wykonalności. Praca naukowo-badawcza zlecona przez ZMP Szczecin-Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2007.

 

56.           Budowa miejsca schronienia w porcie zewnętrznym w Świnoujściu (część składowa studium wykonalności), Praca naukowo-badawcza zlecona przez ZMP Szczecin-Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2007.

 

57.           Budowa nabrzeża do przeładunku LNG przy falochronie osłonowym portu zewnętrz-nego w Świnoujściu (część składowa studium wykonalności) Praca naukowo-badawcza zlecona przez ZMP Szczecin-Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2007.

 

58.           Analiza nawigacyjna projektowanego terminalu promowego w Gdyni, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, IIRM AM, Szczecin 2007.

 

59.           Analiza nawigacyjna cumowania i postoju promów o długości 190 m przy stanowiskach promowych Nr 2 i 3 terminalu promowego w Świnoujściu, Praca naukowo-badawcza zlecona przez ZMP Szczecin-Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2007.

 

60.           Określenie warunków bezpiecznego manewrowania promu m/f „Wolin” w porcie Świnoujście – badania symulacyjne. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Unity Line, IIRM AM, Szczecin 2007.

 

61.           Określenie warunków bezpiecznego manewrowania promu m/f „Wolin” w porcie Trelleborg – badania symulacyjne, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Unity Line, IIRM AM, Szczecin 2007.

 

62.          Analiza nawigacyjna modernizowanego nabrzeża Przemysłowego w kanale Przemysłowym wraz z terminalem przeładunkowym typu AWT (All Weather Terminal), Praca naukowo-badawcza zlecona przez ZMP Szczecin-Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2007.

 

63.          Analiza nawigacyjna przystani rybackiej w Mechelinkach, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektowo Inżynierskie Redan Sp. z o.o., IIRM AM, Szczecin 2007.

 

64.          Ekspertyza dotycząca bezpieczeństwa nawigacyjnego koncepcji modernizacji portu żeglarskiego we Fromborku. IIRM AM, Szczecin 2007.

 

65.          Ekspertyza dotycząca bezpieczeństwa nawigacyjnego koncepcji lokalizacji por-tu wielofunkcyjnego w Kątach Rybackich. IIRM AM, Szczecin 2007.

 

66.           Ekspertyza dotycząca porównania dwóch koncepcji lokalizacji terminalu prze-ładunków płynnych w Porcie Morskim Police pod kątem bezpieczeństwa nawi-gacyjnego i warunków ich eksploatacji. IIRM AM, Szczecin 2007.

 

67.           Computer simulation for port design and safe manoeuvring of ship. State 1. Simulation researches of m/f Wolin (conducted by means of PC Ship Manoeuvring Simulator), Praca naukowo-badawcza zlecona przez Ystad Komun, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

68.           Computer simulation for port design and safe manoeuvring of ship. State 2. Simulation researches of m/f Piast (conducted by means of PC Ship Manoeuvring Simulator and Full Mission Simulator), Praca naukowo-badawcza zlecona przez Ystad Hamn Logistic AB, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

69.           Determination of safe manoeuvring conditions in Ystad harbour for m/f Skania. Drawing up simulator based manoeuvring course program for Masters, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Ystad Harbourfor m/f Skania, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

70.           Analiza nawigacyjna możliwości wejścia do Gdańskiej Stoczni Remontowej statków w trakcie budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą na Trasie Sucharskiego do Gdańska, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Gdańska Stocznia Remontowa, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

71.           Analiza nawigacyjna projektowanego stanowiska Ro-Ro przy Nabrzeżu Rumuńskim w Gdyni. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektowo Inżynierskie Re-dan Sp. z o.o., IIRM AM, Szczecin 2008.

 

72.           Analiza nawigacyjna wejścia do portu Kołobrzeg – określenie warunków eksploatacji portu po jego przebudowie przy wykorzystaniu metody symulacyjnej. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Urząd Morski Słupsk IIRM AM, Szczecin 2008.

 

73.          Analiza nawigacyjna dla ruchu jednostek na rzece Elbląg w rejonie pomiędzy nowoprojektowanymi mostami zwodzonymi położonymi w ciągach ulic Stu-dziennej i Mostowej w obrębie starego miasta w Elblągu, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektowo Inżynierskie Redan Sp. z o.o., IIRM AM, Szczecin 2008.

 

74.           Analiza nawigacyjna portu zewnętrznego w Świnoujściu, Praca naukowo-badawcza zlecona przez BPBM PROJMORS Gdańsk dla Urzędu Morskiego w Szczecinie, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

75.           Analiza nawigacyjna rozbudowy stanowiska Nr 6 Terminalu Promowego w Świnoujściu - badania symulacyjne, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Portów Morskich Szczecin – Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

76.           Określenie warunków bezpiecznego manewrowania nowobudowanego promu o długości Lc=207m w porcie Świnoujście - badania symulacyjne, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Unity Line Szczecin, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

77.           Określenie docelowych bezpiecznych parametrów toru wodnego Świnoujście-Szczecin, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Portów Morskich Szczecin – Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

78.           Instrukcja nawigacyjno-eksploatacyjna dla nabrzeża Fińskiego zlokalizowanego w rejonie Basenu Dębickiego, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Portów Morskich Szczecin –Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

79.           Analiza nawigacyjna dotycząca nowego stanowiska dla refulerów w rejonie km 14,3 po zachodniej stronie toru wodnego dla potrzeb rozbudowy pola refulacyjnego „D”, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Usługi Projektowe–Budownictwo Hydrotechniczne, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

80.           Analiza nawigacyjna rejonu rzeki Motławy, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektowo Inżynierskie Redan Sp. z o.o., IIRM AM, Szczecin 2008.

 

81.           Analiza nawigacyjna rejonu Wyspy Spichrzów, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektowo Inżynierskie Redan Sp. z o.o., IIRM AM, Szczecin 2008.

 

82.           Analiza nawigacyjna portu w Mrzeżynie, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Gminę Trzebiatów, IIRM AM, Szczecin 2008.

 

83.           Ekspertyza w sprawie awaryjnego holowania nowobudowanej jednostki Cala Pigafetta po zerwaniu się jej z cum w porcie Szczecin w dniu 22.02.2008, Zlecenie przez Fairplay Towage Sp.z o.o. IIRM AM, Szczecin 2008.

 

84.           Modernizacja Portu Koper – Słowenia, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Universytet Lubliana. IIRM AM, Szczecin 2008.

 

85.           Budowa VTS w Słowenii, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Universytet Lubliana. IIRM AM, Szczecin 2008.

 

86.           Terminal LNG w Słowenii, Ekspertyza zlecona przez Universytet Lubliana. IIRM AM, Szczecin 2008.

 

87.           Analiza możliwości lokalizacji stanowisk promowych w Basenie Bałtyckim w Świnoujściu, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Euroafrica i Unity Line, IIRM AM, Szczecin 2009.

 

88.          Badania symulacyjne maksymalnych jednostek rybackich dla modernizowanego portu w Mrzeżynie, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskiego Portu Mrzeżyno, IIRM AM, Szczecin 2009.

 

89.          Analiza usytuowania oświetlenia nawigacyjnego podejścia do portu Darłowo, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Miasto Darłowo, IIRM AM, Szczecin 2009.

 

90.          Badania symulacyjne nowobudowanego portu morskiego w Mielnie, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Bimor dla Urzędu Morskiego w Szczecinie, IIRM AM, Szczecin 2009.

 

91.           Operat bezpieczeństwa żeglugi na czas prac modernizacyjnych prowadzonych po zachodniej (zewnętrznej) stronie falochronu w Świnoujściu, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zakład UW Service, IIRM AM, Szczecin 2009.

 

92.          Analiza nawigacyjna dla modernizowanej przystani jachtowej zlokalizowanej w Porcie Trzebież. Praca naukowo badawcza zlecona przez PZŻ. IRM AM Szczecin 2009.

 

93.          Analiza nawigacyjna rejonu nowoprojektowanego stanowiska pasażerskiego wraz z przystanią w Białej Górze, Praca naukowo-badawcza zlecona przez REDAN, IIRM AM, Szczecin 2010.

 

94.           Ilościowa analiza ryzyka morskiej części lokalizacji terminalu LNG w Świnoujściu, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2010.

 

95.           Docelowe parametry toru podejściowego do portu w Świnoujściu w aspekcie rozwoju tego portu ze szczególnym uwzględnieniem statków kontenerowych, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2010.

 

96.           Analiza nawigacyjna dla projektu rozbudowy i modernizacji przystani żeglarskiej w Lubczynie, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektowo-konstrukcyjne Redan, IIRM AM, Szczecin 2010.

 

97.          Analiza nawigacyjna dla przeprawy pontonowej w Ustce. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Stowarzyszenie PROM, IIRM AM, Szczecin 2010.

 

98.          Opracowanie analizy nawigacyjnej dla kładki ruchomej w porcie Ustka, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Gminę i miasto Ustka, IIRM AM, Szczecin 2010.

 

99.          Analiza nawigacyjna nowobudowanego portu jachtowego w mieście Wapnica, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektowo-konstrukcyjne Re-dan, IIRM AM, Szczecin 2010.

 

100.       Analiza nawigacyjna rejonu przebudowanych śluz Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś na Kanale Elbląskim, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektowo-konstrukcyjne Redan, IIRM AM, Szczecin 2010.

 

101.       Processing AIS data for collision and Grounding Risk Assessment, Praca nau-kowo-badawcza zlecona przez University of Ljubliana, IIRM AM, Szczecin 2010.

 

102.       Determination of navigational safety conditions of 210 m length Ro-Pax ferry entrance to Ystad port with the New western breakwater consideration con-ducted by Real time simulation method, Praca naukowo-badawcza zlecona przez Ystad Kommun. IIRM AM, Szczecin 2010.

 

103.       Docelowa zabudowa portu zewnętrznego w Świnoujściu - analiza nawigacyjna. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2011.

 

104.       Określenie możliwości żeglugowo-nawigacyjnych dla Przystani Żeglarskiej wraz z przystankiem tramwaju wodnego w rejonie Reduty Płońskiej (ul.Tarcice). Praca naukowo-badawcza zlecona przez Metropolis Szczecin IIRM AM, Szczecin 2011.

 

105.       Ocena możliwości żeglugowo-nawigacyjnych dla Przystani Żeglarskiej wraz z przystankiem tramwaju wodnego w rejonie Sobieszowa (ul. Nadwiślańska). Praca naukowo-badawcza zlecona przez Metropolis Szczecin IIRM AM, Szczecin 2011.

 

106.       Vessel motion measurement in Real-time. Praca naukowo-badawcza zlecona przez University of Ljubliana, Slovenia, IIRM AM, Szczecin 2011.

 

107.       Safe berthing procedures and risk assessment for passenger vessels. Praca naukowo-badawcza zlecona przez University of Ljubliana, Slovenia, IIRM AM, Szczecin 2011.

 

108.       Badania symulacyjne nowych rozwiązań falochronu w modernizowanym porcie Mrzeżyno. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Sener, Sp. z o.o., Warsza-wa, IIRM AM, Szczecin 2011.

 

109.       Analiza nawigacyjna doku pływającego Navikon-Dok-1 w rejonie portu Świnouj-ście. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Navikon SRY Ltd Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2011.

 

110.       Analiza okoliczności wypadku m/s Magdalena z holownikiem Barta w porcie Kłajpeda - metoda symulacyjna. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: ESLCHARTERING LTD VALETTA, IIRM AM, Szczecin 2011.

 

111.       Propeller wash. Strumień zaśrubowy. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: University of Ljubliana, Slovenia IIRM AM, Szczecin 2011.

 

112.       Analiza nawigacyjna dla statków masowych w rejonie nowobudowanego na-brzeża w Kanale Przemysłowym. Zleceniodawca Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujscie. IIRM AM, Szczecin 2011.

 

113.        Projekt systemów zapewniających bezpieczną nawigację i obsługę statków LNG na podejściu i w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Urząd Morski w Szczecinie, IIRM AM, Szczecin 2012.

 

114.        Określenie parametrów maksymalnych statków mogących bezpiecznie wchodzić do Portu Handlowego Świnoujście (po modernizacji toru podejściowego do Świnoujścia oraz zmianie warunków eksploatacyjnych portu). Praca naukowo-badawcza zlecona przez Port Handlowy Świnoujście, IIRM AM, Szczecin 2012

 

115.       Analiza nawigacyjna dla modernizowanego portu w Mrzeżynie. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Sener, Sp. z o.o., Warszawa, IIRM AM, Szczecin 2012.

 

116.       Analiza nawigacyjna dla statków masowych w rejonie nowobudowanego na-brzeża w Kanale Przemysłowym dla zmienionych parametrów statku maksy-malnego i nabrzeża. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Cronimet Pl. Sp. z o.o. Inowrocław. IIRM AM, Szczecin 2012.

 

117.       Analiza nawigacyjna dla modernizowanego portu rybackiego w Mrzeżynie. Pra-ca naukowo-badawcza zlecona przez: Redan, Biuro Projektowo-Inżynierskie. IIRM AM, Szczecin 2012.

 

118.       Wykonanie dokumentacji manewrowej na statku m/f WOLIN. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: PŻM/ BFL Baltic Ferries Lines Ltd. IIRM AM, Szczecin 2012.

 

119.       Wykonanie dokumentacji manewrowej na statku m/f POLONIA. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: PŻM/ BFL Baltic Ferries Lines Ltd. IIRM AM, Szczecin 2012.

 

120.       Analiza nawigacyjna Polskiego Ośrodka Ratownictwa Morskiego w Szczecinie. Praca naukowo-badawcza zlecona przez: Projmors Sp. z o.o. IIRM AM, Szczecin 2012.

 

121.       Analiza nawigacyjna dla mostu z Wyspy Brodowski Ostrów do Szczecina. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Tebodin Sp. z o.o. IIRM AM, Szczecin 2013.

 

122.       Analiza nawigacyjna dla ruchu jednostek obsługujących fabrykę wielkogabarytowych konstrukcji stalowych na Wyspie Ostrów Brdowski w Szczecinie (Nabrzeże Mazowieckie). Praca naukowo-badawcza zlecona przez PROJMORS. IIRM AM, Szczecin 2013.

 

123.       Zaprojektowanie aplikatora gruntowego dla czujników sejsmicznych i magneto-tellurycznych. Praca naukowo-badawcza zlecona przez AGH w Krakowie. IIRM AM, Szczecin 2013.

124.        Określenie parametrów „maksymalnych statków” wyprowadzanych z odry zachodniej do wyjścia z portu Świnoujście oraz warunków ich bezpiecznego manewrowania. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Towarzystwo Finansowe Silesja Sp. z o.o. IIRM AM, Szczecin 2013.

125.        Safe berthing procedures and risk assessment for large container vessels entering Basin I. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Uniwersytet w Ljubljanie. IIRM AM, Szczecin 2013.

126.       Badania symulacyjne nowej lokalizacji nabrzeża do załadunku konstrukcji offshore wraz z infrastrukturą przeładunkową na wschodniej części Wyspy Ostrów Brdowski. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o. IIRM AM, Szczecin 2014.

127.        Badania symulacyjne wejścia i wyjścia Q-flex do /z Terminalu LNG w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. IIRM AM, Szczecin 2014.

128.       Analiza nawigacyjna dla budowy basenu rybackiego w Kołobrzegu w rejonie na południe od ul. Warzelniczej.  Praca naukowo-badawcza zlecona przez Redan – Biuro Projektowe. IIRM AM, Szczecin 2014.

129.       Przebudowa Portu Rybackiego w Dziwnowie – analiza nawigacyjna. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Redan – Biuro Projektowe. IIRM AM, Szczecin 2014.

130.         Analiza nawigacyjna modernizacji Toru Wodnego Świnoujście-Szczecin (pogłębienie do 12,5 m). Praca naukowo-badawcza zlecona przez Europrojekt Gdańsk S.A. IIRM AM, Szczecin 2015.

131.         Analiza nawigacyjna terminalu kontenerowego w porcie zewnętrznym Świnoujście i wybór optymalnej lokalizacji. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie. IIRM AM, Szczecin 2015.

132.       Budowa systemu dynamicznej rezerwy wody pod stępką dla zbiornikowców LNG wchodzących i wychodzących z portu Świnoujście. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Urząd Morski w Szczecinie. IIRM AM, Szczecin 2015.

133.       Określenie docelowych bezpiecznych parametrów toru wodnego Świnoujście-Szczecin – aktualizacja. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. IIRM AM, Szczecin 2015.

134.       Optymalizacja parametrów eksploatacyjnych pod kątem nawigacji i przeładunku dla infrastruktury przeładunkowej gazów płynnych w Porcie Morskim Police. Praca naukowo-badawcza zlecona przez BIMOR. IIRM AM, Szczecin 2015.

135.        Analiza nawigacyjna przebudowy nabrzeża Spółdzielczego w porcie Szczecin - badania symulacyjne. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Oktan– Energy. IIRM AM, Szczecin 2015.

136.      Analiza nawigacyjna dla modernizowanego Portu Rybackiego w Mrzeżynie – część zachodnia. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Redan – Biuro Projektowe. IIRM AM, Szczecin 2015.

137.      Analiza nawigacyjna dla infrastruktury przeładunkowej oraz jednostek obsługujących fabrykę wielkogabarytowych konstrukcji stalowych na wyspie Ostrów Brdowski w Szczecinie. Praca naukowo-badawcza zlecona przez BILFINGER Szczecin. IIRM AM, Szczecin 2015.

138.      Przebudowa Portu Rybackiego w Dziwnowie – analiza nawigacyjna. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Redan – Biuro Projektowe. IIRM AM, Szczecin 2015.

139.      Określenie warunków eksploatacyjnych oraz parametrów wodnych prowadzących do Kanału Przemysłowego w Szczecinie dla jednostek aktualnych i przyszłościowych. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. IIRM AM, Szczecin 2015.

140.       Analiza nawigacyjna dla budowy Basenu Rybackiego w Kołobrzegu w rejonie na południe od ulicy Warzelniczej. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Compono. IIRM AM, Szczecin 2015.

141.      Określenie maksymalnych statków dla Kanału Przemysłowego w Szczecinie metodami symulacyjnymi. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. IIRM AM, Szczecin 2016.

142.      Analiza możliwości manewrowych promu Mazovia w porcie Ystad metodami symulacyjnymi z uwzględnieniem możliwych wariantów przebudowy promu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. IIRM AM, Szczecin 2016.

143.      Analiza nawigacyjna Portu Kołobrzeg z uwzględnieniem możliwej przebudowy portu. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. IIRM AM, Szczecin 2016.

144.      Ekspertyza nawigacyjna w sprawie postoju i rozładunku jednostek ponadgabarytowych na Nabrzeżu Mijanka w Policach. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. IIRM AM, Szczecin 2016.

145.      Analiza nawigacyjna dla jednostek cumujących do zmodernizowanego Nabrzeża Wiślanego w Gdańsku. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Biuro Projektów „Pronafta 2000” Sp. z o.o. IIRM AM, Szczecin 2016.

146.      Implementacja EGNOS w zastosowaniach morskich jako efektywnego systemu wspomagania pozycjonowania w nawigacji śródlądowej i morskiej. Praca naukowo-badawcza zlecona przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). IIRM AM, Szczecin 2017.

 

 

  
Copyrights Lucjan Gucma ©
Design www.bpiotrowski.com Bartosz Piotrowski