Start
About me
Research work profile
Publications
Projects completed
Research works ordered
Projects ongoing
Presentations
Engineering
My bridges
Phds supervised
MTE Conference
Dydaktyka
Contact
Find ...
Projects completed

W wytłuszczonych pozycjach pełniłem rolę kierownika projektu.

In bolded positions I acted as the project manager.

 

International projects

1.      Projekt w ramach 5-go Programu Ramowego UE EFFORT full-scale measurements campaign, rozpoczęcie 01.07.2002 – zakończenie 31.12.2005, wartość projektu 141 692 Euro.

2.      Projekt finansowany z UE w ramach BSR 2004-2006 INTERREG III B: Maritime Safety – Transport and Environment in the South Baltic Sea Region - Baltic Master I, rozpoczęcie 01.01.2006 – zakończenie 31.12.2007, wartość projektu AM 104.388 Euro.

      www project site

3.     Projekt finansowany z UE w ramach BSR 2007-2013: Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea; akronim: EfficienSea, rozpoczęcie 01.01.2009 – zakończe-nie 24.01.2012, wartość projektu AM 261.224 Euro.

      www project site 

4.      Projekt finansowany z UE w ramach BSR 2007-2013: Maritime Safety - transport and Environment in the Baltic Sea Region; akronim: Baltic Master II- Projekt międzynarodowy w ramach Programu Regionu morza Bałtyckiego 2007-2013, rozpoczęcie 01.01.2009 – zakończenie 24.01.2012, wartość projektu AM 145.000 Euro.

5.      Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Oś Priorytetowa: Badania i rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3:Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich. Nr POIG.01.03.01.-32-169/08, rozpoczęcie 01.01.2009 – zakończenie 30.09.2011, wartość projektu 1.800.292 zł.

6.      Projekt w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007-2013, Transfer kompetencji morskich, technologii i wiedzy dla LNG w Regionie Morza Południowego Bałtyku, MarTech_LNG, rozpoczęcie 01.01.2012- zakończenie 31.12.2014, wartość projektu AM 257 600 Euro.

       www project site

7.      Projekt finansowany z UE w ramach BSR 2007-2013: InnoShip - Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge and innovation-based competitiveness, rozpoczęcie 01.10.2010- zakończenie 30.09.2013, wartość projektu AM 310 354 Euro.

8.     Praca naukowo-badawcza zlecona: EMPONA Implementation of EGNOS in the maritime domain as effective system for positioning in inland and pilot navigation, rozpoczęcie 03.11.2014 – zakończenie 01.03.2016.

 

Polish national projects

1.     Projekt badawczy: Ocena bezpieczeństwa żeglugi na akwenach podejściowych do portów polskich przy pomocy opracowania metod estymacji ryzyka. Nr KBN 9T12C05317, 1999-2001.

2.     Projekt badawczy: Opracowanie metod optymalizacji wodnych dróg morskich, morskich i śródlądowych. Nr KBN: 5T12 C 01022, 2001-2004.

3.     Projekt badawczy: Opracowanie metody dynamicznego prognozowania rezerwy wody pod stępką i wdrożenie jej w portach polskich w celu zwiększenia ich efektywności i bezpieczeństwa żeglugi. Nr KBN: 4 T12C 064 28, 2005-2008.

4.     Projekt celowy: Budowa pilotowego systemu nawigacyjnego (PNS) opracowanego przy zastosowaniu metod optymalizacji informacji umożliwiającego bezpieczne manewrowanie statków na akwenach ograniczonych. Nr KBN: 6T12 2003 C/06136. 2004-2006.

5.     Projekt badawczy: Opracowanie najbardziej efektywnego rozwiązania budowy morskiego terminalu rozładunkowego gazu płynnego LNG w Polsce. Określenie optymalnych parametrów terminalu i dróg wodnych prowadzących do niego oraz warunków jego bezpiecznej eksploatacji, Nr R 10-005-01, 2006-2008.

6.     Projekt badawczy zamawiany: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu – ZEUS, nr PBZ/MEIN-7/2/2006, Konsorcjum naukowe Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Technicznych Wojsk Lotniczych, Akademia Morska w Szczecinie, 2007 – 2010.

7.     Projekt badawczy promotorski (nr N N509397836) Metoda probabilistyczna określania bezpiecznej rezerwy wody pod stępką w procesie decyzyjnym wprowadzania statku do portu, 2009-2011, Promotor dr hab. inż. Lucjan Gucma, doktorant – mgr inż. Marta Schoeneich.

8.     Projekt badawczy promotorski (nr N N509490538) Stochastyczny model oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach otwartych, 2010-2011, Promotor dr hab. inż. Lucjan Gucma, doktorant – mgr inż. Marcin Przywarty.

9.     Projekt rozwojowy własny: Zintegrowany system oceny dynamicznej rezerwy wody pod stępką statków podchodzących do portów morskich, nr N R 10 0045 06/2009, 2009-2011.

10.   Projekt „Centrum Transferu Technologii Morskich” w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, Nr decyzji 37/PMKI/DC/31-11.08/2010, Rozpoczęcie 2010-2012.

11.   Projekt badawczy: Budowa zintegrowanego nieautonomicznego symulatora nawigacyjno-manewrowego jednostek śródlądowych. Konsorcjum naukowo-przemysłowe: Akademia Morska Szczecinie i AutoComp Management, Nr 10-0028-10, 2010-2013.

12.   Projekt badawczy: Opracowanie prototypu i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem transportu morskiego w Polsce. Konsorcjum naukowo-przemysłowe: Akademia Morska Szczecinie i AutoComp Management, Nr OR00009711, 2010-2012.

 

 

 
Copyrights Lucjan Gucma ©
Design www.bpiotrowski.com Bartosz Piotrowski